คุณเป็นใคร ?

ท่านสามารถเลือกสมัครสมาชิกกับทาง บี.ฟิฟตี้ซิกธ์ พร็อพเพอร์ตี้ ให้ตรงกับความต้องการในการลงโครงการ หรือข้อมูลของท่านได้


ผู้ซื้อ

สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการรับข้อมูลต่างๆจากทางเว็บไซต์ และต้องการเห็นข้อมูลของสมาชิก

สมัครสมาชิก

ผู้ขาย

สำหรับผู้ขายที่ต้องการลงประกาศขายกับ บี.ฟิฟตี้ซิกธ์ พร็อพเพอร์ตี้

สมัครสมาชิก

ตัวแทนการขาย

สำหรับตัวแทนการขายโครงการต่างๆ

สมัครสมาชิก

ผู้พัฒนาโครงการ

สำหรับผู้พัฒนาโครงการที่ต้องการลงข้อมูลกับทาง บี.ฟิฟตี้ซิกธ์ พร็อพเพอร์ตี้

สมัครสมาชิก