ตัวแทนการขาย


ผู้พัฒนาโครงการ


ทำไมต้อง? บี.ฟิฟตี้ซิกธ์ พร็อพเพอร์ตี้


บี.ฟิฟตี้ซิกธ์ พร็อพเพอร์ตี้ เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งของผู้ขาย ตัวแทนการขาย และผู้พัฒนาโครงการต่างๆ โดยตรง

บี.ฟิฟตี้ซิกธ์ พร็อพเพอร์ตี้ มีระบบสมาชิก ที่สามารถจัดการข้อมูลของตัวแทนการขายหรือผู้พัฒนาโครงการได้

เราคิดขั้นตอนอย่างมีระบบ

ทำงานอย่างมีขั้นตอน

มากกว่า 2000 โครงการ

บ้าน คอนโด จากผู้พัมนาโครงการ ตัวแทนการขาย หรือเจ้าของ